Om Theraplay.dk

Jeg er en af de drivende kræfter bag Theraplay-metodens introduktion i Danmark og er også talsmand for Theraplay-Instituttet her i landet. Sammen med en gruppe af andre danske Theraplay-pionere har jeg gennem de seneste 10 år været optaget af at kvalificere metoden her i landet både i terapeutisk og pædagogisk henseende.

Theraplay.dk driver jeg sammen med min kollega Anne Stahlschmidt. Her udbyder vi undervisningsmodulerne på Theraplay-uddannelsen, ligesom vi løbende afholder øvrige arrangementer, der er med til at kvalificere vores praksis. Læs mere på Theraplay.dk

Vi har eksempelvis afholdt følgende fordybelseskurser:

 • Neuroaffektive vurderingsmetoder til interventionsforløb tilrettelagt ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone
 • Working with Theraplay in pregnancy, infancy and with toddlers
 • Theraplay med forældre
 • Interpersonal Neurobiology/Awareness of Autonomic Nervous System for Precision Regulation During Theraplay Treatment
 • Familieterapi og Theraplay
 • Using Neurosequential Model of Therapeutics (MNT) in Theraplay Treatment
 • Introduction to Emotional Interaction Style (EIS), Family MIM and MIM in Pregnancy
 • Sansernes betydning i relation til Theraplay
 • De neuroaffektive kompasser som ”vejviser” i MIM vurderinger og Theraplay intervention
 • Theraplay med grupper
 • Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) og Theraplay
 • DDP trin 1 og DDP trin 2