Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov.

Metoden fokuserer på at opbygge og styrke tilknytningsrelationen mellem forælder og barn, og den anvendes særligt til børn og unge med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Theraplay er en proaktiv metode, der er rettet mod det præverbale udviklingsniveau. Med legen som ramme for behandlingen guider Theraplay-terapeuten på engageret vis forælder og barn i at opbygge glædesfyldt samspil. Legen skal forstås som midlet til målet, dvs. at legen udgør rammen, hvori samværet og nærværet kan udspille sig. Forælder og barn er begge aktivt involverede i sessionerne.

Således fokuserer Theraplay ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Tillige betragtes her-og-nu-oplevelsen mellem forælder og barn som et mål i sig selv, og etableringen af mødeøjeblikke anses som grobunden for at skabe en aktiv og følelsesmæssig forbindelse de to imellem.

Omdrejningspunktet for Theraplay er med andre ord at opbygge og styrke kvaliteten af den primære intersubjektivitet i forælder-barn-samspillet. Man kan sige, at Theraplay bygger relationer indefra og ud.

Målet er at skabe tilknytning og selvregulering, selvværd og tillid, engagement og  glæde, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge derhjemme samt i skole og fritid.

Sideløbende med Theraplay-sessionerne arbejdes der på forskellig vis med forælderen/forældrene uden barnet med det formål at blive klædt endnu bedre på i forhold til at være opmærksom på, lydhør overfor og afstemt med barnet.

Afhængigt af kompleksiteten i forælder-barn-samspillet kan sådanne forløb strikkes sammen på forskellig vis. I udgangspunktet skal man indstille sig på ugentlige sessioner over længere tid.

Theraplay og traumer

Theraplay er ikke designet til direkte at gøre noget ved traumatiske erindringer. Anvendelsen af Theraplay i relation til traumatiserede børn anvendes derfor typisk i kombination med andre metoder, som har direkte fokus på at fremme integrationen af de traumatiske erindringer.

Det betyder altså, at selv når barnet gennem Theraplay har opnået langt større følelse af sikkerhed i relation til forælderen, så kan barnet godt fortsætte med at anvende de copingstrategier, som var nødvendige, mens de traumatiske begivenheder stod på og dermed respondere på et sikkert miljø, som om det fortsat var i fare. Med andre ord har disse tidligere negative erfaringer fortsat potentialet til at blive aktiveret af nutidige stimuli, hvilket kan få barnet til at handle på måder, som hænger mere sammen med fortiden.

Jeg arbejder med EMDR i kombination med Theraplay, ligesom jeg også er inspireret af bl.a. at kombinere Theraplay med DDP og spædbarnsfortællinger, når jeg retter fokus på traumearbejdet.

Læs også om theraplay.dk