Kurser og undervisning

Jeg tilbyder kurser og foredrag inden for en bred vifte af emner, som knytter sig til det arbejdsfelt, jeg beskæftiger mig med og de arbejdserfaringer, jeg har fået.

Indhold og omfang tilpasses efter deltagernes forudsætninger og formålet med arrangementet. Jeg samarbejder også ofte med gode kolleger i samme fagområde som mig om udvikling og afholdelse af kurser i forskellige regi.

Eksempler på titler på afholdte kurser:

 • Theraplay-udddannelsen trin 1 og trin 2
 • To-dages introduktion til MIM – Marshack Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode til vurdering af den dyadiske relation
 • Introduktionsdag til Theraplay-metoden
 • Sunshine Circles i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
 • Theraplay – nye veje og muligheder på familieplejeområdet
 • Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til sygeplejefaglig praksis med kronisk eller livstruende syge unge
 • Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis via Theraplay med sårbare børn og unge
 • Håndtering af børn og unge med problemskabende adfærd i dagbehandlingsskoleregi
 • En svær start på livet – fra teori til pædagogisk praksis i 10. klasse
 • Inklusion i folkeskolen: neuroaffektiv læring – fra teori til pædagogisk praksis
 • Adoptivbarnet i daginstitutionen
 • Adoptivbarnet i indskolingen
 • Bedsteforældre og nære familiemedlemmer til adoptivbarnet
 • Opstart til flerfamiliearbejde i daginstitutioner og skoler
 • Familiesamtaler i flerfamilieskoleregi

Billeder fra Kursus 2019