Adoption

Adoptivfamilien er på nogle punkter en anderledes familiekonstellation end den “almindelige” familie. Der er derfor også særlige temaer, som i perioder kan volde større eller mindre vanskeligheder for såvel forældre som børn.

I årene 2007 – 2010 var jeg tilknyttet Familiestyrelsen, Statsforvaltningen Sjælland og Statsforvaltningen Hovedstaden som PAS-konsulent (Post Adoption Service).

Jeg rådgiver og vejleder adoptivforældre i alle faser af adoptionsprocessen, primært efter hjemtagelsen (PAS). Endvidere yder jeg behandling i forhold til adoptivbørn med tilknytningsforstyrrelser eller svære relationsforstyrrelser.

Temaer, som jeg ofte er stødt på i mit arbejde med adoptivforældre og adopterede, er:

 • Barnets overlevelsesstrategier og reaktioner på tab og traumer
 • Usikker tilknytning mellem forælder og barn
 • Affektreguleringsvanskeligheder hos barnet
 • Barnets sårbarhed over for situationer, der rummer adskillelse og skift
 • Forskel i barnets reaktioner, når barnet er hjemme og ude
 • Problemstillinger i forbindelse med institutions- og skolestart
 • Sproglige, adfærdsmæssige og faglige vanskeligheder i skolen
 • Barnets følelsesmæssige umodenhed
 • Barnets særlige problemstillinger omkring identitet og selvopfattelse; herunder barnets anderledes udseende og biologiske ophav
 • Vanskeligheder senere hen i voksenlivets relationer
 • Forældres usikkerhed i forhold til, hvad der er adoption, og hvad der er normaludvikling
 • Udtrættede og belastede forældre
 • Sorgreaktioner i forskellige faser af adoptionsprocessen; herunder tab af barn i forslag
 • Formidling af barnets historie til barnet