Supervision

Supervisionen tilbydes både individuelt og i gruppe og kan foregå i min praksis, på jeres arbejdsplads eller online.

Jeg tilbyder bl.a. supervision i forhold til:

 • Psykologer med henblik på autorisation, specialist- og supervisorgodkendelse
 • Certificering i Theraplay
 • Komplicerede børnesager
 • Den strukturerede samspilsobservationsmetode MIM
 • Theraplay-inspireret arbejde
 • Håndtering af børn og unge med problemskabende adfærd
 • Inklusionsarbejdet på normalområdet, herunder flerfamiliearbejde
 • Samarbejdsrelationer
 • Personligt udviklingsarbejde
 • Problematikker vedrørende adoption
 • Problematikker vedrørende plejeanbringelser
 • Problematikker vedrørende plejekrævende og rigtig gamle

I supervisionen fremlægger du de udfordringer og problemstillinger, som du støder på i dit arbejde. Målet med supervisionen er at give dig overblik og inspiration til at komme videre i det stykke arbejde, hvor du er i tvivl eller er stødt på grund.

Certificering i Theraplay følger en fastlagt procedure, som er i overensstemmelse med Theraplay-Instituttets retningslinjer.