Jeg er uddannet som EMDR-terapeut og arbejder med voksne, børn og unge med enkeltstående – og mere komplekse traumer så som udviklingstraumer.

EMDR er en forkortelse for ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing” og er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der anvendes til behandling af traumerelaterede problemstillinger, PTSD, ængstelse, depression og andre følelsesmæssige vanskeligheder. Således kan psykiske problemer, der er opstået som følge af mange ”små”, men ubehagelige, hændelser, med fordel behandles med EMDR.

EMDR bygger på ”Adaptive Information Processing” (AIP), som er en teori om, hvordan den menneskelige psyke bearbejder og forstår sin omverden. Oplevelser af særlig belastende karakter er imidlertid vanskelige for vores psyke at bearbejde på naturlig vis, og derfor lagrer de sig som oftest i en ubearbejdet form i vores nervesystem.

Det kan spænde ben for os på mange måder i vores daglighed, fordi ubehaget kan vækkes til live af f.eks. sansninger fra kroppen, eller fordi noget i omgivelserne minder om de oprindelige oplevelser.

Målet for EMDR er at skabe betingelser for, at den blokerede energi, der har lagret sig fra fortiden, kan bearbejdes og integreres på naturlig vis i vores erindringsnetværk, således at fortid kan forblive fortid, og nutid bliver nutid.


EMDR Danmark har udgivet en klientfolder til voksne og til forældre, børn og unge om metoden:

Informationsfolder til klienter klik her
Informationsfolder til børn, unge og deres forældre klik her