Professionelle

Jeg underviser og superviserer en bred skare af fagfolk i hele landet indenfor mit arbejdsfelt.

Ligeså meningsgivende det kan være at undervise og supervisere monofaglige grupper, hvor vi forbyder os i de faglige petitesser, ligeså meget holder jeg af tværfaglige gruppesammensætninger, hvor vi lærer af hinanden og styrkes i at løfte i flok med de faglige indfaldsvinkler, vi hver især besidder.

Jeg henvender mig særligt til følgende faggrupper:

  • Psykologer
  • Familiebehandlere
  • Psykoterapeuter
  • Sagsbehandlere
  • Familieplejekonsulenter
  • Plejeforældre
  • Lærere og pædagoger med og uden specialpædagogiske funktioner
  • Sundhedsplejersker
  • Ergo- og fysioterapeuter
  • Plejepersonale