Det indledende forløb
Nye klienter inviteres i første omgang til en afklarende samtale hos mig. For at komme godt rundt om tingene, afsætter jeg gerne halvanden time til en sådan samtale. I løbet af denne samtale vil jeg ofte kunne vurdere om den givne problematik er noget, jeg kan påtage mig at indgå i et samarbejde omkring. Hvis ja, vil jeg uddybe fremgangsmåden i det videre forløb. Hvis nej, ligger det mig på sinde at give mine anbefalinger med på vejen i forhold til et evt. udrednings- eller behandlingsforløb i andet regi.

Det kan også være, at vi aftaler et indledende forløb over nogle gange for her igennem at blive tydelige på, hvilke veje det giver mening at gå.

Når det drejer sig om opstart af behandlingsforløb, hvor barnet er involveret sammen med dets forælder/forældre, foretager jeg uddybende undersøgelse af relationen mellem barn og voksen. Dette gør jeg for at sikre den rette intervention. Særligt når problematikkerne i de nære følelsesmæssige bånd er af mere kompleks karakter, kan det nemlig være nødvendigt at anvende en kombination af metoder.