Om brugen af metoder

Det afhænger af problematikken, hvilken metode(r) jeg anvender. Nogle gange – og særligt når vi taler om det, man kunne kalde udviklingstraumer eller komplekse relationelle traumer, kan det være godt at trække på forskellige metoder undervejs i behandlingsforløbet. Jeg er trænet i flere terapeutiske metoder, der komplementerer hinanden inden for dette felt.

Mit arbejde er i overensstemmelse med den omfattende mængde af teori og forskning, der eksisterer indenfor udviklingspsykologi, tilknytningsteori og hjerneforskning, og som bl.a. underbygger, at

  • den primære drivkraft i menneskelig adfærd er drivkraften mod forbundethed
  • mange adfærdsproblemer hos større børn har deres oprindelse i usikker eller disorganiseret tilknytning og deraf negativt syn på sig selv og verden
  • forældres legende, afstemte lydhørhed overfor barnet signaler er essentiel for udviklingen af tryg tilknytning, heri ligger implicit potentialet til følelsesmæssig selvregulering, evnen til at have empati for andre og følelsen af selvværd
  • den mest betydningsfulde drivkraft til forandring ligger i styrkelsen af en mere positiv, co-regulerende relation mellem forælder og barn

Jo mere komplekse problemstillinger, jo mere forfinede forståelser skal vi have i spil.

Jeg er certificeret i anvendelsen af Theraplay og EMDR og har igennem årene deltaget i forskellige terapeutiske uddannelsesforløb i bl.a. Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP), eksistentiel terapi, narrativ terapi og systemisk terapi.