Uddannelse i Theraplay 2015
klik her

Min profil

Som autoriseret psykolog har jeg i mange år haft det privilegium at arbejde med familier, børn og unge samt voksne i forskellige sammenhænge: i institutioner og skoler, i undersøgelsesforløb og i rådgivnings- og terapiforløb. Derudover har jeg langvarige og alsidige erfaringer med konsultativt arbejde i forhold til lærere, pædagoger og ledere. Disse sammenhænge har på forskellig vis givet mig udfordringer, glæder og inspiration. Mangfoldige erfaringer, som jeg høster fordel af i det terapeutiske arbejde i min praksis.

Oprindeligt er jeg uddannet lærer og arbejdede som sådan i flere år på både folkeskole- og privatskoleområdet. Inden jeg åbnede min egen praksis, arbejdede jeg som psykolog i kommunalt regi. Først var jeg tilknyttet et familiecenter i en kortere periode. Sidenhen arbejdede jeg i en årrække i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune. Her var jeg bl.a. en af initiativtagerne bag det Marlborough-inspirerede flerfamiliearbejde, som idag er kendt som Familiekurserne København.

I mit arbejde som lærer var jeg inspireret af de aha-oplevelser, børn kan have i et meningsfuldt læringsøjeblik. Som psykolog har jeg holdt fast i min interesse for aha-oplevelsen og for vigtigheden af nærværet i øjeblikket. Jeg har med min viden og erfaring fået en indgående forståelse for deres betydning for barnets fornemmelse af sig selv og andre.

Mit arbejde er i overensstemmelse med den forskning, der viser, at vi udvikler os som mennesker og skaber vores identitet gennem den respons, vi får i vores relationer til andre. Derfor er jeg også særligt inspireret af de systemiske, narrative og eksistentielle tilgange.

I de senere år har jeg  fordybet mig indgående i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og hvordan man omsætter denne viden i praksis. Jeg er internationalt certificeret Theraplay® terapeut, supervisor og træner og en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark.

Som psykolog ser jeg det som min opgave at medvirke til forandringsprocesser, hvor mennesker får en mere nuanceret forståelse af det, der opleves som svært og får en øget handlekraft. Mit mål er at styrke folk i deres fornemmelse af sig selv, så der kan skabes bevægelse derhen, hvor man gerne vil være i sit liv.

Jeg prioriterer højt at opdatere mine faglige kompetencer løbende gennem videreuddannelse, kurser og supervision.

Marie Olsen-Kludt Lyngby Port Lyngby Hovedgade 98, stuen 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 30 32 71 30 marie@kludtpsyk.dk kludtpsyk.dk

Vil du hellere have mobilt website - klik her