Uddannelse i Theraplay 2015
klik her

Forældre og børn


Der kan være god grund til at søge professionel hjælp, hvis du som forælder:
 • bekymrer dig om dit barns trivsel
 • har svært ved at forstå og håndtere adfærd og reaktioner hos dit barn
 • føler dig usikker eller afmægtig 
 • bekymrer dig om, at dit barn har vanskeligheder i børnehaven eller skolen
 • oplever det vanskeligt at samarbejde med pædagoger og lærere om at skabe fælles forståelse for dit barns særlige behov
 • ønsker et supplement til eksisterende offentlige psykologtilbud eller en "second opinion"

Mine kerneydelser er spørgsmål om børns psykiske udvikling og familieproblemer. Problemstillingerne inden for disse områder er mangfoldige. Eksempelvis tilbyder jeg psykologisk bistand i forhold til:
 • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende
 • Forældre der er uenige om håndtering og opdragelse af barnet
 • Forældre der skal skilles, og som ønsker hjælp til at samarbejde omkring børnene
 • Familier der har mistet eller er ramt af alvorlig sygdom
 • Familier med børn der har været udsat for en dramatisk eller traumatisk hændelse
 • Familier med børn som har særlige sårbarheder i forhold til f.eks. affektregulering, sansesensibilitet, mototrisk uro, impulsstyring, seperationsangst, koncentration og opmærksomhed
 • Familier med børn der er diagnosticeret med f.eks. Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse, Anden Følelsesmæssig Forstyrrelse, ADHD, ADD, Infantil Autisme, Asberger Syndrom   
                                                 
Jeg kan tilbyde følgende ydelser i forhold til ovenstående temaer:
 • Forældrerådgivende samtaler
 • Forælder-barn samtaler
 • Familiesamtaler
 • Individuelle samtaler med barnet
 • Theraplay
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Supervision / samarbejde med skole og daginstitution

Marie Olsen-Kludt Lyngby Port Lyngby Hovedgade 98, stuen 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 30 32 71 30 marie@kludtpsyk.dk kludtpsyk.dk

Vil du hellere have mobilt website - klik her