Theraplay®

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien, og dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forældre og barn. Theraplay bliver brugt til børn og unge med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid og skabe glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge derhjemme samt i skole og fritid.
          
Således fokuserer Theraplay ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Tillige betragtes her-og-nu oplevelsen mellem barnet og den betydningsfulde voksne som et mål i sig selv, og etableringen af mødeøjeblikke anses som grobunden for at skabe en aktiv og følelsesmæssig forbindelse de to imellem.

Med legen som ramme for behandlingen guider Theraplay-terapeuten på engageret vis forælder og barn i at opbygge glædesfyldt samspil, ligesom forælderen støttes i at møde barnet i dets nærmeste zone for udvikling i udfordrende aktiviteter og i tilegnelsen af følsom og organiserende berøring i omsorgsfulde aktiviteter.

At engagere sig i hinanden på denne måde hjælper forælderen til at regulere barnets adfærd og formidler kærlighed, glæde og sikkerhed til barnet. Dette gør, at barnet føler sig tryg og taget sig af, ligesom det hjælper barnet til at føle sig forbundet og værd at elske. Metoden tilbyder således genoprettende følelsesmæssige erfaringer og dermed nye muligheder for at bedre tilknytning og for at skabe tryggere indre repræsentationer.

Man kan sige, at "Theraplay bygger relationer indefra og ud."

            Theraplay og barnets følelsesmæssige udvikling:


Uddybning af de fire essentielle dimensioner i Theraplay:

Vil du hellere have
normalt website - klik her