Post Adoption Service

Adoptivfamilien er på nogle punkter en anderledes familiekonstellation end den "almindelige" familie. Der er derfor også særlige temaer, som i perioder kan volde større eller mindre vanskeligheder for såvel forældre som børn.
            
I årene 2007 - 2010 var jeg tilknyttet Familiestyrelsen, Statsforvaltningen Sjælland og Statsforvaltningen Hovedstaden som PAS-konsulent (Post Adoption Service).

Jeg rådgiver og vejleder adoptivforældre i alle faser af adoptionsprocessen, primært efter hjemtagelsen (PAS). Endvidere 
yder jeg behandling i forhold til adoptivbørn med tilknytningsforstyrrelser eller svære relationsforstyrrelser.

Temaer, som jeg ofte er stødt på i mit arbejde med adoptivforældre og adopterede, er:

 • Tilknytningsprocessen mellem forældre og børn
 • Barnets overlevelsesstrategier og reaktioner på tab og traumer
 • Affektreguleringsvanskeligheder
 • Vanskeligheder ved at udholde frustration
 • Barnets sårbarhed over for situationer, der rummer adskillelse og skift
 • Barnets særlige problemstillinger omkring identitet og selvopfattelse; herunder barnets anderledes udseende og biologiske ophav
 • Problemstillinger i forbindelse med institutions- og skolestart
 • Sproglige, adfærdsmæssige og faglige vanskeligheder i skolen
 • Adoptivforældres usikkerhed i forhold til, hvad der er adoption, og hvad der er normaludvikling
 • Belastninger på forældrenes parforhold
 • Sorgreaktioner i forskellige faser af adoptionsprocessen; herunder tab af barn i forslag
 • Forskel i barnets reaktioner, når det er hjemme og ude
 • Formidling af barnets historie til barnet
 • Vanskeligheder senerehen i voksenlivets relationer
Jeg kan tilbyde følgende ydelser i forhold til ovenstående temaer:
 • Forældrerådgivende samtaler
 • Forælder-barn samtaler
 • Familiesamtaler
 • Individuelle samtaler med barnet / den unge / den voksne adopterede
 • Theraplay
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Supervision / samarbejde med skole og daginstitution


           


Vil du hellere have
normalt website - klik her