Kurser og foredrag


Jeg tilbyder kurser og foredrag inden for en bred vifte af emner, som knytter sig til det arbejdsfelt, 
jeg beskæftiger mig med og de arbejdserfaringer, jeg har fået.

Indhold og omfang tilpasses efter deltagernes forudsætninger og formålet med arrangementet.

Eksempler på titler og kursusbeskrivelser på afholdte arrangementer:
 • Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis - fra makro til mikroregulering. Klik her
 • Introduktion til Theraplay - nye og effektive veje til inklusion. Klik her
 • Introduktion til Marschak Interaction Method (MIM). Klik her
 • Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis gennem Theraplay med sårbare børn / unge / plejebørn
 • Inklusion i folkeskolen: neuroaffektiv læring - fra teori til pædagogisk praksis
 • En svær start på livet - fra teori til pædagogisk praksis i 10. klasse
 • Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til sygeplejefaglig praksis med kronisk eller livstruende syge unge
 • Adoptivbarnet i daginstitutionen
 • Adoptivbarnet i indskolingen
 • Bedsteforældre og nære familiemedlemmer til adoptivbarnet
 • Opstart til flerfamiliearbejde i daginstitutioner / skoler
 • Familiesamtaler i flerfamilieskoleregi
 • Faglig identitet og udvikling

Vil du hellere have
normalt website - klik her