Supervision


Supervision hos mig retter sig først og fremmest mod følgende grupper:             
psykologer, lærere og pædagoger med og uden specialpædagogiske funktioner, sagsbehandlere, 
familieplejekonsulenter, terapeuter, plejeforældre, sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter. 

Supervisionen tilbydes både individuelt og i gruppe.

Jeg tilbyder bl.a. supervision i forhold til:            
  • Theraplay og Theraplay-inspireret arbejde
  • Neuroaffaktiv udviklingspsykologi omsat til pædagogisk praksis i forhold til sårbare børn og unge
  • Inklusionsarbejdet på normalområdet, herunder flerfamiliearbejde
  • Komplicerede børnesager
  • Børnepsykologiske undersøgelser og vurderinger
  • Svært håndterbare børn og unge
  • Forældresamarbejde
  • Samarbejdsrelationer
  • Personlig udvikling
  • Supervisionsforløb for psykologer med henblik på autorisation
                      
I supervisionen fremlægger du de udfordringer og problemstillinger, som du støder på i dit arbejde.
Målet med supervisionen er at give dig overblik og inspiration til at komme videre i det stykke arbejde, 
hvor du er i tvivl eller er stødt på grund.

Vil du hellere have
normalt website - klik her